Skip to content

Tarieven 2024

Volwassenen

Eerste consult Osteopathie voor volwassenen: 80 euro per consult.
Dit consult duurt 45 minuten en bevat een anamnese, onderzoek en behandeling.

Vervolgconsult Osteopathie voor volwassenen: 80 euro per consult.
Een vervolgconsult duurt 45 minuten.

Kort consult Osteopathie: 60 euro per consult.
Een kort consult duurt 30 minuten*

*In situaties waar een volledig vervolgconsult niet noodzakelijk is en indien de behandeltijd niet langer is dan
30 minuten wordt een kort consult berekend. (afspraak alleen in overleg)

Kinderen

Eerste consult Osteopathie voor kinderen tot 12 jaar: 72 euro per consult.
Dit consult duurt maximaal 45 minuten en bevat een anamnese, onderzoek en behandeling.

Vervolgconsult Osteopathie voor kinderen tot 12 jaar: 65 euro per consult.

Osteopathie gaat niet van uw eigen risico af !

Afspraak annuleren ?

U kunt uw afspraak kosteloos annuleren tot uiterlijk 48 uur voorafgaand aan uw afspraak. Bij niet, of niet tijdig, geannuleerde afspraken behoudt de zorgverlener zich het recht voor om de gereserveerde tijd alsnog in rekening te brengen.

Factuur

Na uw behandeling ontvangt u direct per email uw factuur. Deze factuur is meteen ook de declaratie die u bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.

Gelieve uw betaling per PIN-transactie te voldoen.

Registratie

Sylvia Donker Osteopaat D.O.-(M).R.O. is aangesloten bij het NOF (Nederlandse Osteopathie Federatie). Hierdoor worden behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed door alle verzekeraars, mits Osteopathie is opgenomen in uw aanvullende polis.

Klachten

Indien u een klacht heeft kunt u zich in eerste instantie richten tot uw Osteopaat. Indien u er gezamenlijk niet uit komt kunt u zich richten tot het NOF (Nederlandse Osteopathie Federatie).

Links:

www.osteopathiefederatie.nl